Skip to content
Arkitektur och byggnadsvård i Örebro

Vi vill verka för
en medveten och
hållbar arkitektur.

Våra tjänster

Våra tjänster innefattar kvalificerade arkitekt och ingenjörstjänster inom restaurering, transformation, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer från första skiss till färdigt resultat. 

Genom en ingående förståelse för det redan byggda och spetskompetens inom restaurering, transformation och tillbyggnad skapar vi tidlösa miljöer.
Vi vill verka för en ökad medvetenhet om värdet av att vårda och bevara, samt att förändringar och tillskott sker med respekt och förståelse för det befintliga.
Det befintliga är en värdefull resurs som vi anser är den bästa utgångspunkten för ett hållbart byggande. 
En hållbarhet som handlar om både miljö, gestaltning och historia.

Restaurering, bevarande och anpassning av befintliga byggnader utgör en stor del av våra uppdrag. Detta kan vara allt ifrån slott och kyrkor till skolor och äldreboenden. Utöver detta tar vi även fram vårdplaner för kyrkor, ritar om- och tillbyggnader till villaägare, utformar nybyggnationer med stor respekt för omgivningen för såväl privatpersoner som fastighetsförvaltare och församlingar. Dessutom axlar vi rollen som projektledare och kontrollansvarig samt tar fram förfrågningsunderlag och bygghandlingar till allt från komplexa byggprojekt till detaljerade inredningsprojekt.

DET HÄR KAN VI HJÄLPA DIG MED:

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad
 • Ombyggnad
 • Restaurering
 • Projektledning
 • Bygglov
 • Bygghandling
 • Inredning
 • Förstudie
 • Antikvarisk sakkunnighet
 • Kontrollansvarig
 • Vårdplaner
 • Ram och rumsbeskrivningar
 • Rådgivning

Om oss

Vi är ett litet kontor i Örebro med stort engagemang där god relation till kund och hantverkare värderas högt.

Våra projekt håller hög kvalitet tack vare den spetskompetens vi har, projekt som vi ser till håller över tid. Vi har en stor bredd i våra uppdrag, men oavsett projektets typ och omfattning ägnar vi alltid stor uppmärksamhet åt detaljerna. Enligt vår erfarenhet är det detaljerna som gör skillnad – estetiskt, praktiskt och funktionellt – och tillsammans bidrar till att skapa liv åt en plats. Hållbar arkitektur grundar sig i värdet av en plats ur ett samhällsperspektiv. Med kunskap om kulturarv tar vårt arbete avstamp i den befintliga kontexten och skapar trivsamma miljöer för framtiden. 

Kulturmiljö ligger oss varmt om hjärtat. Vi är specialiserade inom kulturbyggnader med sakkunnighet inom kulturvärden, KUL2. Dessutom har vi stor erfarenhet av projektering och projektledning i kulturhistoriska miljöer. Vi kan även erbjuda helhetsansvar i form av generalkonsultuppdrag då vi samarbetar med många skickliga hantverkare och specialister inom byggnadsvård, restaurering och nybyggnad. 

Det kulturhistoriska värdet tillsammans med ett estetiskt och ekonomiskt hållbart perspektiv är vägledande för oss. Kulturarvet liksom det redan byggda utgör en resurs som med rätt underhåll och anpassning tillsammans kan bidra till en levande miljö för framtiden.

Våra uppdrag involverar allt från förstudier, inventeringar och konsekvensbeskrivningar till gestaltning, projektledning och kontrollansvar. Projekt vi jobbat med inkluderar Örebro slott, Vadstena klosterkyrka, Centralpalatset i Örebro och Visby domkyrka. Senare tiders kulturarv och anpassning av dessa är något vi även tar oss ann, så som renoveringar av skolor och äldreboenden. 

”Framtiden finns i den redan byggda miljön!” 

Historik

Företaget startades 1968 under namnet Alton Arkitekter AB. Uppdragen har dominerats av kyrkorestaureringar och ombyggnader. Visby domkyrka har varit ett av de mer omfattande projekten tillsammans med ny- och ombyggnader av församlingshem och stiftsgårdar. År 2006 bytte vi namn på företaget till Arkitektur & Byggnadsvård för att på ett bättre sätt spegla det vi gör.

Från återuppbyggnaden av Vintrosa Kyrka
Från återuppbyggnaden av Vintrosa Kyrka
Antikvarisk medverkan, Yxhults huvudkontor.
Antikvarisk medverkan, Yxhults huvudkontor.

Kontakt

Mårten Blomberg

Mårten Blomberg

Byggnadsingenjör, delägare
076-492 04 34

Cert. kontrollansvarig (N)
Examen från Örebro Universitets byggnadsingenjörsprogram.
Projektledare, byggledare och projekterande ingenjör. Medlem i Svenska byggnadsvårdsföretagen.

Tove Ekström

Tove Ekström

Arkitekt SAR/MSA, delägare
076-492 79 21

Utbildad på KTH i Stockholm och på Newcastle University.

Leif Göthberg

Leif Göthberg

Byggnadsingenjör
070-520 42 26

Senior advisor.
Företagets byggnadsvårdsguru, en stor källa till kunskap.

Lisa Johansson

Lisa Johansson

Byggnadsingenjör
070-581 06 84

Projektledare, byggledare och projekterande ingenjör.
Utbildad på Jönköpings Universitet till byggnadsingenjör med arkitekturprofil. 

Klara Kohls

Klara Kohls

Arkitekt SAR/MSA, delägare
070-580 16 52

Post-masterexamen från Kungliga Konsthögskolan i Restaureringskonst med temat Efterkrigstidens Arkitektur 2023. Masterexamen från Arkitektskolen Aarhus från studio Building Culture and Tectonics 2019.
Medlem i Sällskapet för restaureringskonst.

Nanna Lindberg

Nanna Lindberg

Arkitekt SAR/MSA, delägare
076-492 79 22

Cert. Sakkunnig kulturvärden-K
Post-masterexamen från Kungliga Konsthögskolan i Restaureringskonst 2017.
Examen från Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn. Medlem i både Svenska byggnadsvårdsföreningen och Sällskapet för restaureringskonst.

Börje Lindström

Börje Lindström

Byggnadsingenjör, delägare
070-333 29 29

Cert. kontrollansvarig (K)
Cert. Sakkunnig kulturvärden-K
Projektledare och byggledare.

Evelina Olsson

Evelina Olsson

Arkitekt MSA/RIBA Part 2
070-580 16 72

Utbildad i Aberdeen på Robert Gordon University. MArch Architecture Part 1 and 2.

Kerstin Åkerstedt

Kerstin Åkerstedt

Arkitekt SAR/MSA
070-568 68 86

Senior advisor.
Examen från KTH i Stockholm och även en examen i trädgårdskonst från Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn. Sitter i expertpanelen i tidningen Gård & Torp. Har även gått kursen Kyrkorna som Kulturarv 2012.