Skip to content

Projekt/Bygghandling, Bygglov, Tillbyggnad

ENTRÈTAK ÖREBRO TEATER

Vi har ritat ett nytt entrétak till Örebro Teater som hjälper till att framhäva den nya huvudentrén. Den ursprungliga entrén vetter mot ån i söder där den har den legat avskilt och inte anknutit till gatulivet. Behovet var en mer publik entré mot Storgatan och vi fick i uppgift att rita den. Resultatet är en stiliserad fortsättning av teaterbyggnadens listverk som övergår i ett utstickande tak, något vinklat mot Örebro slott. Tilläggets gröna kulör knyter ann till teaterns fönsterbågar och binder på så vis ihop gammalt och nytt.

Plats: Norra Strandgatan 7

Beställare: Örebro Teater, Länsgården

Projekt: Entrétak