Skip to content

Projekt/Antikvarisk sakkunnighet, Förstudie, Ombyggnad

ST ESKIL KATOLSKA KYRKA

Vi har på uppdrag av Katolska kyrkan genomfört en kulturmiljöutredning över Fabriken 14 i Örebro. Arbetet har innefattat genomgång av arkivmaterial, be­siktning på plats samt en bedömning och klassificering av byggnadernas kulturhistoriska värde. Utredningen syftar till att bedöma byggnadernas kulturhistoriska värde i förhållande till det förslag på tillbyggnad som ligger till grund för ändringen av detaljplan.

Planförslagets konsekvenser för exteriör och interiör beskrivs samt antikvariska förhållningssätt för arbetet.

Plats: Skolgatan 13

Beställare: Katolska Kyrkan

Projekt: Kyrkobyggnad