Skip to content

Projekt/Bygglov, Nybyggnad, Ombyggnad, Tillbyggnad

ASKENÄS ÅLDERDOMSHEM

Det diskuterades fram och tillbaka kring äldreboendet i Odensbacken utanför Örebro som inte längre uppfyllde den standard som efterfrågas i den typen av verksamhet. Utrymmen var både för trånga och för lågt i tak vilket gjorde att en eventuell rivning låg på bordet. Istället togs beslutet om att renovera och bygga till på den befintliga fastigheten vilket vi fick i uppdrag att ta fram förslag på.

Vi har jobbat med projektet från förstudie fram till förfrågningsunderlag och på så sätt kunnat ta fram en gestaltning och standard som levererar en mycket god boendemiljö. Förslaget har grundat sig i tanken om ett högkvalitativt boende som uppmuntrar till en aktiv livsstil där naturen bjuds in. Gestaltningen på de tillkommande volymerna tar inspiration från den omkringliggande landsbygden i Odensbacken.

Projektet är nu mitt i sin byggfas som vi har förmånen att följa i detalj i och med rollen som kontrollansvarig.

Plats: Odensbacken

Beställare: ÖBO

Projekt: Ålderdomshem, gruppbostäder