Skip to content

Projekt/Bygghandling, Bygglov, Förstudie, Inredning, Kontrollansvarig, Nybyggnad

LILLÅNS FÖRSAMLINGSHEM

Vi har ritat ett helt nytt församlingshem som nu är hjärtat i Hovsta pastorats verksamhet. Utgångspunkten för utformningen av den nya byggnaden var en välkomnande och omfamnande känsla där verksamhetens alla aktiviteter skulle kunna samlas under ett tak. Med en god relation till beställaren och ett högt förtroende för vår kunskap och erfarenhet fick vi vara med under hela processen från första skiss till invigningen av den nya församlingslokalen.

Vårt arbete i detta projekt inkluderade gestaltning och utformning, arbete med planändringar, framtagning av ritningar för både förfrågningsunderlag och bygghandlingar, kontrollansvar, inredningen och mycket annat. Att vi varit med i hela processen har bidragit till att slutresultatet blev lyckat. Vi kunde effektivt och målmedvetet jobba vidare med den ursprungliga visionen och se den bli verklighet.

Ett mycket fint projekt där personalen har fått en trivsam miljö att arbeta i och där den stora och aktiva församlingen fått en mötesplats som tillgodoser framtidens alla behov.

Plats: Kyrkvägen 4, Örebro.

Beställare: Svenska Kyrkan

Projekt: Församlingshem