Skip to content

Projekt/Projektledning, Restaurering

CENTRALPALATSET

Centralpalatset är en av Örebros mest betydelsefulla byggnader undergår total restaurering av tak och fasad. Huset stod färdigt 1913 och är idag byggnadsminne med många bevarade detaljer både invändigt och utvändigt. Detta gör projektet komplext och restaureringen utförs av ett team med stor kunskap och kompetens inom området.

Vår roll som projektledare innebär att vi har en stor del i att driva projektet framåt tillsammans med platschefen och hantverkare. Detta innebär arbete med tidsplanering, rapporteringar samt säkerställande av att byggprocessen utförs enligt standard och med högsta säkerhet. I praktiken medför det även regelbundna platsbesök och byggmöten för att stämma av utfört arbete och vägleda i beslut framåt.

Det gäller att hålla god kommunikation mellan hantverkare och sätta upp tydliga ramar för att projektet ska rulla på effektivt. Att förhålla sig till den lagstiftning som finns, i detta fall avseende arbetsmiljö, PBL och kulturmiljö är av stor vikt. Resultatet talar för sig själv!

Plats: Olaigatan Örebro

Beställare: Adolf Lindgrens Stiftelse

Projekt: Restaurering, projektledning