Skip to content

Projekt/Bygghandling, Bygglov, Inredning, Tillbyggnad

ÖREBRO KREMATORIUM

Det blir mer och mer folk i Örebro, och efterfrågan av kremering har ökat. För att tillgodose behovet behövde man på Örebro krematorium bygga ut för att få plats med ett nytt bisättningsrum. En bit av den befintliga byggnaden som tidigare var källare har grävts fram och gjorts om, för att få till en användningsbar yta med fönster samt både in och utvändig entré. Byggnaden, Befrielsens Kapell, är en vacker byggnad från 1975 med fina materialval så som tegel och koppar. I tillbyggnaden har vi plockat upp formspråket och utformat en tillbyggnad med fasad i koppar för att referera till det rödbruna teglet och i ett material som redan används i den ursprungliga byggnaden.

Här har vi varit med hela vägen och gjort både bygglovsritningar, bygghandlingar, inredning och varit kontrollansvariga i projektet.

Plats: Kyrkogårdsvägen 4

Beställare: Svenska Kyrkan

Projekt: Bisättningsrum