Skip to content

Projekt/Förstudie, Nybyggnad

VATTENTORNET RIBB

Vattentornet RIBB är vårt bidrag till Värmdö kommuns tävling om ett nytt vattentorn i Hemmesta.

En volym med tydliga vertikala linjer som definierar varje våg i fasaden tar sin inspiration ur designen hos porslinsserien RIBB från Gustavsberg. Vågorna refererar även till vattnets böljande form. En genomgående kärna av tegel utgör foten och kronan på det framtida vattentornet som rotar sig i Värmdös historia som tegelbruksort. Ytterligare en inspiration är den omgivande skogen med ljug, blåmossa, tall och lav. Dessa element återspeglas i glaserade accentstenar i murverket där röda tegelstenar blandas med stenar i rosa, lila samt olika toner av grönt. Färgerna tas upp i tornets krona och blir det som utmärker vattentornet på distans, ett landmärke som skymtas över trädkronorna.

I kontrast till detta färgglada murverk finns en större volym i trä som bärs upp av kärnan cirka 8 meter från marken. Trots den häftiga diametern på cirka 30 meter känns ändå volymen återhållsam och lågmäld. Den vertikala, obehandlade panelen av furu grånar med tiden och smälter samman med sin omgivning. Denna volym inhyser två reservoarer medan övriga funktioner återfinns i tegelkärnan.

Plats: Hemmesta

Beställare: Värmdö Kommun

Projekt: Vattentorn