Skip to content

Projekt/

Cert. Sakkunnig kulturvärden-K
Post-masterexamen från Kungliga Konsthögskolan i Restaureringskonst 2017.
Examen från Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn. Medlem i både Svenska byggnadsvårdsföreningen och Sällskapet för restaureringskonst.

Plats:

Beställare:

Projekt: