Skip to content

Projekt/

Cert. kontrollansvarig (N)
Examen från Örebro Universitets byggnadsingenjörsprogram.
Projektledare, byggledare och projekterande ingenjör. Medlem i Svenska byggnadsvårdsföretagen.

Plats:

Beställare:

Projekt: