Skip to content

Projekt/

Post-masterexamen från Kungliga Konsthögskolan i Restaureringskonst med temat Efterkrigstidens Arkitektur 2023. Masterexamen från Arkitektskolen Aarhus från studio Building Culture and Tectonics 2019. 

Plats:

Beställare:

Projekt: